Mediació

mediacioTots us heu trobat davant de situacions conflictives: al carrer, a casa, per descomptat a l’escola i a l’institut.

De vegades, el conflicte  es presenta amb persones de la família, amb amics, amb companys de l’institut.

Tenim la tendència, sobretot a l’escola i a l’institut, a utilitzar poc el diàleg i fer servir l’ofensa, l’insult, l’agressió física a la mínima que es presenta un conflicte, per petit que sigui.

El Servei de mediació del nostre centre té la intenció de oferir-vos un espai tranquil on, en cas de conflicte i davant d’un mediador, els alumnes poden explicar les seves raons i escoltar les del contrari, amb l’idea que s’arribi a una solució al problema que sigui satisfactòria per a tots.

No sempre s’arribarà, però com a mínim haurem practicat una cosa que facilita la convivència i ens pot estalviar problemes: el diàleg.

Característiques de la mediació: és voluntària ( les persones implicades en el conflicte l’han de demanar per voluntat pròpia ), és confidencial ( allò que es parla a la reunió de mediació queda entre les persones assistents ), els acords es prenen lliurement ( l’únic que es demana és responsabilitat a l’hora del compliment dels acords ) i recordeu que no tos els conflictes són mediables ( casos molt greus d’agressions no entren en aquest servei ).

Com accedir a la mediació? S’ha d’omplir un full de petició de mediació que es pot demanar directament al Coordinador o bé al teu tutor/a. A partir d’aquí el Coordinador t’informarà de quan es portarà a terme la mediació, el lloc i les persones mediadores, que són alumnes de cursos superiors i professorat del centre. Les mediacions es fan a l’hora del pati o per la tarda si és necessari.

 Responsable:  Xavier Ayllón

Àmbit d’actuació:  Principalment actuem amb alumnes d’Educació Secundària però el servei està obert a tota la comunitat educativa.

Inici:  Curs 2002-2003