Agenda 21

agenda213L’Agenda 21 Escolar és un projecte pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en la tasca de construir un món més sostenible, tot començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Entenent l’educació ambiental com una eina que mou consciències i promou accions cap a la millora de la salut de les persones i del planeta, hi participen tots els centres de primària i secundària de la nostra ciutat.

En el cas del nostre institut, una comissió ambiental formada per un representant de cada grup i per quatre professors és l’encarregada de tirar endavant les diferents propostes i fer-les arribar a tot l’alumnat del centre.

Actuacions:  agenda211

  • Recollida selectiva de residus
  • Estalvi energètic i energies renovables
  • Millora ambiental a les aules: netedat, ventilació, aprofitament de la llum natural…
  • Proposta d’activitats i de sortides relacionades amb qüestions ambientals

Responsables: Ecodelegats (1 alumne de cada grup), Xose González, Montse Àlvarez, Sebastià Pelegrí, Àlex del Amo

Àmbit d’actuació: tot l’institut

Inici:  S’ha reprès el curs 2015/2016agenda212