Per un institut més net

Projecte nneteja1ascut amb l’objectiu de millorar la netedat dels diferents espais de l’institut a partir de la implicació de tot l’alumnat. Consta de dues parts:

Neteja de les aules i seguiment del seu estat. La neteja, en qualsevol moment en què es detecti que cal fer-ho. El seguiment el realitza l’ecodelegat de cada grup un cop per setmana.

Neteja de patis, passadissos i altres zones comunes. S’estableix un calendari pel qual cada dimarts i dijous es du a terme la neteja d’aquests espais. Tots els grups del matí hi participen.

 

neteja2Responsables: Tot l’alumnat del matí

Àmbit d’actuació: Tot el centre

Inici: Curs 2016/2017