Projectes del centre

Educació emocional

Actualment, a les aules ens trobem amb molts conflictes, tots ells derivats de la manca d’eines per part dels alumnes per resoldre’ls positivament. El fet de no saber gestionar les seves emocions, no saber comunicar-se correctament entre ells, ni  saber posar-se en la pell… Llegeix més»

Mediació

Tots us heu trobat davant de situacions conflictives: al carrer, a casa, per descomptat a l’escola i a l’institut.
De vegades, el conflicte  es presenta amb persones de la família, amb amics, amb companys de l’institut.
Tenim la tendència, sobretot a l’escola i a l’institut, a… Llegeix més»

Erasmus+

El programa ERASMUS+ és un programa educatiu europeu que té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de totes les persones que participen en els processos educatius de l’educació superior formal, en formació professional de grau superior.
Els alumnes podran tenir la possibilitat… Llegeix més»

Netinvet

La xarxa NETINVET reuneix els centres de formació de 10 països de la Unió Europea que tenen molt d’interès en desenvolupar la mobilitat d’alta qualitat per als estudiants.
Cada centre de formació a la xarxa ofereix cursos de formació que siguin compatibles amb un projecte… Llegeix més»

Grode

S’elaboren sociogrames per conèixer la dinàmica dels grups, la seva cohesió, els graus d’acceptació dels seus membres… A partir de l’anàlisi dels resultats d’aquests sociogrames i amb l’assessorament dels experts del GRODE, es treballa a l’aula amb activitats destinades a:
 

Referents

Consisteix a assignar un referent (orientador) a alumnes que arriben a la CAD  a partir d’una petició feta pels tutors o l’equip de Convivència i disciplina. Es tracta d’incidir, amb el suport i seguiment individualitzat d’aquest alumnat, en  la millora del seu comportament, la… Llegeix més»

Aula cívica

L’aula cívica de l’INS Joaquim Mir forma part d’un programa de diversificació curricular que es va iniciar el curs 2016-2017 amb la finalitat de donar una resposta educativa diferent a un grup d’alumnes amb problemes de conducta, desmotivació acadèmica i fracàs escolar.
Es tracta d’un… Llegeix més»