Referents

referentConsisteix a assignar un referent (orientador) a alumnes que arriben a la CAD  a partir d’una petició feta pels tutors o l’equip de Convivència i disciplina. Es tracta d’incidir, amb el suport i seguiment individualitzat d’aquest alumnat, en  la millora del seu comportament, la relació amb els companys i professors i també en el seu rendiment escolar.

Responsables: Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)

Àmbit d’actuació: ESO

Inici: Curs 2015/2016