Introduction

ECHE Selection 2015

Our organization, Institu Joaquim Mir has the Erasmus Charter until the year 2020.

Our first goal is to promote the mobility, because we  want to join the European market.

The objective we want to reach by participating in Erasmus programme is  basically to give continuity and improve our abroad placement program, by taking profit of the experience of an internationally consolidated network as Erasmus.

OBJECTIVES:

The main aims of our placement program abroad project are the following:

-To develop new relationships with professionals from other countries in computing area.

-To get used to working in a new environment in a foreign language country.

-To improve language learning while working in a foreign environment.

-To learn new methodologies while working in an European country.

-To validate the experience as something positive and useful for their professional future.We include mobility activities in our Curricular Project, which is the document including the teaching objectives and strategy of our institution.

OUR GOALS:

  • Students can grow both professionally and personally
  • Students can learn other ways of life
  • Students can meet other social and cultural environment
  • Professional growing of the teachers. These experiences create network and relationships with professionals from other countries.
  • Promoting the learning of other languages by students and teachers.
  • Creating a network of collaborators (schools, companies and institutions).
  • Interchanging of experiences.

We are participating in mobilities, we have participated in Comenius, Netinvetand with the Ministry of Education of the Government of Catalonia, in coordinated by the Ministry of Education, sending students for traineeships.We have been exchanged students with France during 3 years(Netinvet).At present we’re hosting four students from France, two of them are working in a company for a month and two of them are studying.

INFORMACIÓ EN CATALÀ

El programa ERASMUS és un programa educatiu europeu que té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de totes les persones que participen en els processos educatius de l’educació superior formal, en formació professional de grau superior.

L’Institu Joaquim Mir ha obtingut la carta Erasmus+ fins l’any 2020. els alumnes podran tenir la possibilitat de gaudir d’un periode de pràctiques d’un mínim de 2 mesos aproximadament en una empresa  (sempre i quan cumpleixin els requisits).

La finalitat d’aquest programa és la de contribuir a que l’alumnat implicat adquireixi aptituds específiques tant en l’àmbit professional com en el personal, millorant al mateix temps la comprensió del entorn econòmic i social del país en qüestió, adaptant-se així a les exigències del mercat laboral a escala comunitària.

El període de pràctiques (FCT) a l’estranger té reconeixement acadèmic.

 

Els objectius d’aquests ajuts són els següents :

– que l’alumnat es beneficií educativa, lingüística i culturalment de l’experiència de l’aprenentatge en altres països europeus .

– Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i experiència internacional, facilitant el reconeixement de les estades a l’estranger.

– Ajudar als estudiants a adaptar-se a les necessitats d’un mercat de treball ampli dins de la Unió Europea.

– Permetre als estudiants desenvolupar les competències específiques, entre elles la lingüística, i també l’ampliació dels seus coneixements sobre la cultura social i econòmica del país d’acollida, mentre que obtenen la seva experiència laboral.

– Promocionar la cooperació entre les institucions d’educació superior i les empreses.

– Contribuir al desenvolupament d’un grup de joves altament qualificats, de mentalitat oberta i amb experiència internacional com a futurs professionals.

Com hem comentat, la nostra organització Ins Joaquim Mir està en la fase de saber si podrà participar en el projecte “Eramsus +”, que consisteix a enviar alumnes matriculats en Cicles Formatius de Grau Superior de les famílies professionals d’Informàtica, Administratiu i Comerç per a la realització de pràctiques en empreses estrangeres.

En el cas d’obtenir la carta “Erasmus +” ens comprometem a dur a terme les accions següents:

– Seleccionar els alumnes que participaran en l’estada.

– Col·laborar en la selecció d’organitzacions d’acollida adequades.

– Pactar un programa d’activitats amb l’organització d’acollida.

– Mantenir informats els alumnes seleccionats sobre els processos administratius, programes d’activitats i altres aspectes d’interès.

– Gestionar els aspectes de transport, allotjament, assegurances, convenis i altres aspectes logístics.

– Vetllar i realitzar les accions necessàries perquè es porti a terme una preparació lingüística i cultural dels alumnes.

– Efectuar el seguiment de l’estada, en coordinació amb el tutor de l’organització d’acollida.

– Implementar procediments de validació per assegurar el reconeixement de les aptituds i competències adquirides.

– Estar en coordinació amb la DG de Formació Professional Inicial iEnsenyaments de Règim Especial, beneficiària del projecte, i participar en totes les accions que convoqui.