Documentació del centre

Política de Qualitat:

L’Institut Joaquim Mir comença a definir, implantar i avaluar un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma ISO 9001 i amb aquesta acció adquireix un compromís per:

  • La millora contínua en tots els aspectes del centre.
  • Satisfer les expectatives i necessitats de l’alumnat oferint els ensenyaments i serveis de qualitat.
  • Contribuir a assolir els objectius que la societat li assigna com a institució educativa.
  • Implicar al conjunt de l’equip humà de l’institut per obtenir un alt nivell de satisfacció de la comunitat educativa.
  • Acomplir els requisits legals i reglamentaris ( requisits aplicables a banda dels de l’alumnat que hi són inclosos)