Batxillerat

Web del Departament d’Ensenyament on trobareu tota la informació sobre els estudis de Batxillerat

Hi ha tres modalitats de batxillerat: arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny i via d’arts escèniques, música i dansa), humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia.

Al nostre centre oferim els batxillerats

 • Humanitats i ciències socials
 • Ciències i tecnologia

Característiques del nou Batxillerat

 • S’aplica a partir del curs:
  • 2015-16 a 1r BAT
  • 2016-17 a 2n BAT
 • Té una durada de dos cursos.
 • S’organitza per opcions o modalitats,
 • A cada opció li correspon una matèria comuna d’opció obligatòria
 • S’avalua numèricament
 • Es realitza el Treball de Recerca
Previsió prova final de BAT CURS Títol Batxillerat Accés  universitat
2015-16 Batxillerat aprovat PAU
Sí, sense efectes acadèmics 2016-17 Batxillerat aprovat PAU*
Sí, amb efectes acadèmics 2017-18 Batxillerat aprovat i superació prova final Pendent de concreció

* El Departament d’Ensenyament treballa de forma coordinada amb el Consell Interuniversitari de Catalunya per ajustar les proves d’Accés a la Universitat (PAU) del curs 2016-2017.

La nostra distribució

Curs 2015-2016

 

batxi1

El treball de recerca es fa fora d’horari lectiu

Curs 2016-2017

batxi2

El treball de recerca es fa fora d’horari lectiu

Modalitats i Optativa

MODALITAT DEL BATXILLERAT MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ (OBLIGATÒRIA PER AL BATXILLERAT TRIAT)
Ciències i tecnologia MATEMÀTIQUES I i II
Humanitats LLATÍ I i II
Ciències socials  CS MATEMÀTIQUES apl. CS I i II

Modalitat Ciències i Tecnologia

Curs 2015 2016

batxi3

Curs 2016-2017
batxi4

Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

Curs 2015-2016

batxi6

 

Curs 2016-2017
batxi7

Matèries Específiques

 • Són de dues hores
 • S’oferiran 2 a 1r i 2 a 2n en funció de la demanda de l’alumnat.

—

ESPECÍFIQUES DE 1r BAT ESPECÍFIQUES DE 2n BAT
2n Idioma francès ICiències per al món contemporani

Psicologia

Sociologia

2n Idioma francès IIEstadística

Religió

Lit. Catalana

Lit. Castellana

Més informació

Presentació BAT portes obertes maig 2015 def