Batxillerat

Hi ha tres modalitats de batxillerat: arts (via d’arts plàstiques, imatge i disseny i via d’arts escèniques, música i dansa), humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia.

Al nostre centre oferim els batxillerats de les modalitats de

  • Humanitats i ciències socials
  • Ciències i tecnologia

Característiques del  Batxillerat

  • Té una durada de dos cursos.
  • S’organitza per opcions o modalitats,
  • A cada opció li correspon una matèria comuna d’opció obligatòria
  • S’avalua numèricament
  • Es realitza el Treball de Recerca, fora de l’horari lectiu
  • Possibilitat de cursar ESTADA A L’EMPRESA
  • La seva superació dóna accés la universitat, prèviament superades les proves PAU i també als Cicles Formatius de Grau Superior

El nostre disseny JM_Disseny BATs promocio 20-22

Presentació Portes Obertes promoció 20-22 Presentació BAT portes obertes maig 2020 v1 (1)

Més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/