Consell de delegats

 

 

El consell de delegats i delegades és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes dels diferents cursos i nivells i els òrgans de govern de l’institut i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre.

El seus objectius són:

  • Promoure la participació activa i democràtica de l’alumnat en la vida de l’institut.
  • Potenciar la responsabilització de l’alumnat en l’organització i bon funcionament de les activitats del centre.
  • Fomentar el treball col·laboratiu i la interrelació entre l’alumnat del centre.
  • Millorar la convivència al centre.

Responsables: Coordinadors d’ESO i Coordinadora pedagògica

Àmbit d’actuació: Tots els nivells educatius de l’institut amb classes al matí: ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

Inici: Curs 2015/2016