English spoken here

Dins el Projecte d’acollida d’auxilieric_sloan_2ars de conversa del MEC, acollim al nostre centre un auxiliar de conversa natiu que col·laborarà amb els professors d’anglès de cada nivell. La seva tasca consisteix en dinamitzar petits grups de conversa i treballar en diversos projectes de pràctica oral en anglès amb els alumnes (Planning a Trip, The Amazing Life) L’objectiu és millorar les estratègies comunicatives de l’alumnat i treballar la competència oral en llengua estrangera.

Responsable: Lula llorens

Àmbit d’actuació: 3r i 4t d’ESO,  Batxillerat i CFGS Comerç Internacional

Inici: 3/10/2016