Concurs de relats de ciencia-ficció

Emmarcat en la diada de Sant Jordi i amb la vocació de promoure tant la lectura com l’escriptura entre l’alumnat de cicles formatius del nostre centre, des del Departament d’Informàtica es proposa ampliar les activitats que ja ofereix el centre amb un concurs literari de relats de ciència-ficció adreçat a l’alumnat de cicles formatius del nostre centre.

Premi Institut Joaquim Mir de relats de Ciència-ficció

Bases

  1. Poden optar al premi les narracions inèdites que es puguin enquadrar dins dels gèneres de la ciència-ficció o la fantasia, escrites per alumnes matriculats durant el curs 2016-2017 a cicles formatius del INS Joaquim Mir.

  2. Les obres, escrites en català o castellà, s’han de presentar impreses a doble espai, i han de tenir una extensió màxima de 3 fulls de 30 línies de 80 caràcters (fins 2400 caràcters). No es retornaran els originals rebuts. També cal lliurar l’obra en format electrònic PDF.

  3. L’autor o l’autora ha de signar la narració amb un lema o pseudònim i ha d’adjuntar un sobre tancat que contingui les dades següents: Nom complet, número d’identificació personal (DNI o similar), telèfon i mail de contacte, i cicle i curs matriculat. A la part exterior d’aquest sobre s’ha de fer constar el títol de la narració i el lema o pseudònim de la signatura.

  4. Els originals s’han de lliurar a la consergeria del centre. En el sobre s’ha d’indicar clarament: Premi Institut Joaquim Mir de relats de Ciència-ficció 2017. El fitxer en format electrònic s’ha d’enviar a l’adreça concurs.relats.cf@iesjoaquimmir.cat.

  5. El termini de presentació dels originals de l’edició de 2017 s’acaba el 18/04/2017. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública com a molt tard el dia 27/04/2017.

  6. Les obres presentades poden ser publicades al web i a la revista del centre, així com a un mural davant la consergeria del centre.

  7. L’autor o autora de la narració guanyadora rebrà un premi de 60 euros en metàl·lic, i també hi haurà un segon premi de 40 euros en metàl·lic. El premi està subvencionat al 50 % per l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Joaquim Mir i el departament d’informàtica del centre.

  8. El jurat estarà format per professorat del departament d’informàtica del centre, i farà l’elecció de l’obra guanyadora per majoria simple. El segon premi correspondrà a la segona obra més votada. Els premis es poden declarar deserts.

  9. Les obres guanyadores seran publicades al web i a la revista del centre, així com a un mural davant la consergeria.

  10. La participació en el Premi Institut Joaquim Mir de relats de Ciència-Ficció 2017 implica l’acceptació d’aquestes bases.

Per a més informació http://iesjoaquimmir.cat/

Vilanova i la Geltrú, Març de 2017