Aula cívica

acL’aula cívica de l’INS Joaquim Mir forma part d’un programa de diversificació curricular que es va iniciar el curs 2016-2017 amb la finalitat de donar una resposta educativa diferent a un grup d’alumnes amb problemes de conducta, desmotivació acadèmica i fracàs escolar.

Es tracta d’un projecte de treball de caire transversal, on els diversos procediments i continguts tenen una funcionalitat per a l’alumnat i són percebuts com a quelcom que està relacionat.

Els alumnes treballen principalment a través d’un projecte de cuina i alhora treballen les competències bàsiques amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi les capacitats necessàries per a la inserció escolar, social i laboral.

Responsable: Lídia Alcántara, tutora

Àmbit d’actuació: ESO

Inici: Curs 2016/2017