Biblioteca

bib_002

Horari

De dilluns a divendres de 10 a 13,30 hores i de 16 a 18,30 hores.

Bibliotecari: Gerard

El fons de la Biblioteca

Està format per enciclopèdies (moltes d’elles temàtiques), diccionaris, llibres de lectura com novel·les, teatre o poesia, entre d’altres, obres de referència de diferents temes (Ciències Socials, Ciències de la Naturalesa, Ciències Experimentals, Història, Llengües, etc.). També hi podem trobar revistes i diaris que es van renovant mensualment, còmics i un extens arxiu de recerca.

Servei de préstec

Per poder agafar llibres en préstec, els alumnes li han de demanar al bibliotecari. Es poden prestar un màxim de 3 llibres (sempre i quan estiguin disponibles i en préstec) fins a un màxim de 10 dies, prorrogables fins a 5 dies més.

Servei d’ordinadors

També disposem de 3 ordinadors per que els alumnes puguin fer els seus treballs. Aquests ordinadors disposen d’Internet i d’una impressora. Hi ha una normativa per a l’ús dels ordinadors: per a utilitzar-los s’ha de demanar permís al/la bibliotecari/a; està prohibit utilitzar els ordinadors per jugar; està prohibit xatejar o baixar jocs d’internet; si s’’ha d’imprimir cal portar el paper de casa (la impresora només imprimeix en blanc i negre); el temps màxim per a utilitzar els ordinadors és d’1 hora. També tenim WIFI per si els alumnes volen portar el seu propi portàtil per treballar.

La Biblioteca com a sala d’exposicions

Cal dir que a la Biblioteca es fan exposicions mensuals o quinzenals de temes d’interès general per tal de motivar la curiositat dels alumnes envers continguts que en un principi els eren llunyans. Algunes de les exposicions més destacades que han passat per la nostra Biblioteca han estat Atapuerca, Viatge a la Prehistòria i Peter Pan (en el seu centenari).

Normativa general

Pel que fa a la normativa general, és força similar a la de la resta de biblioteques:
– A la Biblioteca no es pot menjar ni beure
– Cal estar en silenci i respectar el treball dels altres
– Els llibres consultats a les taules cal retornar-los al/la bibliotecari/a
– Les revistes, un cop llegides, cal deixar-les al seu lloc

La Biblioteca disposa d’una bústia de suggeriments per a tots aquells que desitgin fer la seva aportació.