Grode

grode1S’elaboren sociogrames per conèixer la dinàmica dels grups, la seva cohesió, els graus d’acceptació dels seus membres… A partir de l’anàlisi dels resultats d’aquests sociogrames i amb l’assessorament dels experts del GRODE, es treballa a l’aula amb activitats destinades a:

 

  • Millorar el clima de convivència a les aules
  • Cohesionar els grups-classe i afavorir les relacions interpersonals
  • Millorar la situació d’alumnes poc integrats
  • Potenciar la coeducació

Responsables: Coordinació ESO, Coordinadora pedagògica

Àmbit d’actuació: ESO

Inici: Curs 2015/2016