Sciences et société

societe El projecte “sciences et société” va adreçat a alumnes de 3er i 4art de l’ESO.L’objectiu és treballar, conjuntament  amb els professors de la matèria de biologia i tecnologia, continguts de ciència en francès. Són temes relacionats amb la salut i el medi ambient,com per exemple, la importància d’una dieta variada i equilibrada,la necessitat de realitzar exercici físic,el. reciclatge,les energies renovables.

El van iniciar el curs passat les matèries de francès i biologia i enguany s’ha ampliat la col·laboració amb tecnologia.

Responsable: Remei Rodríguez, Nàdia Carmona, Enrique Gómez, Javier Romera

Àmbit d’actuació: 3r i 4t d’ESO

Inici: Curs 2016-2017