Comerç Internacional

Durada dels estudis

1650 hores en el centre educatiu 350 hores en el centre de treball

Dos cursos acadèmics.

Objectius

Formar professionals competents capacitats per planificar i gestionar els processos d’importació-exportació i introducció-expedició de mercaderies, d’acord amb la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments que s’han establert.

Sortides Professionals

 • Tècnic/a en comerç exterior.
 • Tècnic/a d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores.
 • Tècnic/a en administració de comerç internacional.
 • Assistent/a adjunt/a de comerç internacional.
 • Agent de comerç internacional.
 • 
Tècnic/a de màrqueting internacional.
 • Tècnic/a de màrqueting digital internacional.
 • Transitari/ària.
Consignatari/ària de vaixells.
 • Operador logístic o operadora logística.
 • Tècnic/a en logística del transport.
 • Coordinador logístic o coordinadora logística.
 • Tècnic/a en logística inversa

Mòduls

 • Transport internacional de mercaderies
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Logística d’emmagatzematge
 • Gestió administrativa del comerç internacional
 • Sistema d’informació de mercats
 • Màrqueting internacional
 • Negociació internacional
 • Finançament internacional
 • Mitjans de pagament internacionals
 • Comerç digital internacional
 • Anglès
 • Francès
 • Projecte de comerç internacional
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

Descarregar full informatiu

Tríptic Comerç Internacional