Taller de Lectura en veu alta

Als tallers de lectura en veu alta introduïm l’activitat jugant per preparar el cos, per concentrar-nos i escalfar la veu i d’aquesta manera ens activem per llegir millor. Duem a terme diferents activitats per practicar el to de veu necessari en la lectura en veu alta, aprenem a projectar la veu, a fer pauses i respirar.  També practiquem l’entonació dels diferents signes de puntuació durant la lectura.

Llegim diferents tipus de textos col·lectivament en veu alta, escrivim cartes a mestres i companys/es, improvisem i inventem contes, fem activitats de concentració. Tot per tal d’entrenar la nostra competència lectora d’una manera holística. És molt important per la vida professional tenir un bon domini de l’expressió oral

Taller de Teatre a Cicle mitjà

A l’espai Hedy Lamarr l’alumnat pot conèixer l’altra faceta de la científica que dóna nom a l’aula, la d’actriu

El primer objectiu del taller és introduir a l’alumnat en el món de les arts escèniques i que coneguin en què consisteix el teatre

En el taller aprenen a expressar i comunicar a través del cos, el gest i el moviment mitjançant jocs de dramatització. També tenen l’oportunitat d’exercitar l’espontaneïtat i creativitat a través de representacions i improvisacions corporals. 

L’expressió oral també és protagonista en aquest taller i es treballa a través d’activitats de respiració conscient, projecció de la veu i lectura en veu alta. La culminació del taller és la preparació i representació d’una petita obra de teatre.

 

Lego WeDo a l’espai Àngela Ruiz

A l’espai Ángela Ruiz Robles mitjançant el taller de robòtica amb Lego WeDo 2.0, l’alumnat construeix i programa robots adequats al seu nivell d’aprenentatge.

Hi ha activitats en les quals els nens i les nenes han de seguir les pautes i indicacions donades i d’altres en les quals els alumnes han de muntar i programar els seus propis robots, fent servir les eines que van adquirint durant les sessions del taller. 

Durant les sessions de robòtica, es promou la col.laboraració en petits grups i la presa de decisions conjuntament, treballant l’observació i la posada d’idees en comú.

Taller Tinkering

Cristina Simarro, enginyera i investigadora catalana, dóna nom a un nou espai de l’escola, la Tinkerlab, una aula ideada per treballar amb la metodologia tinkering. En aquest mètode utilitzem les mans per construir aprenentatges significatius mitjançant un ambient lúdic i col·laboratiu. Descobrim lliurement el món de l’electricitat experimentant amb gran varietat de materials i creant diferents circuits elèctrics. També, inventem màquines capaces de dibuixar de forma autònoma sobre el paper i pensem millores per a què vagin més ràpides o pintin millor.

Finalment, en aquest taller programem amb la targeta microbit diferents propostes com el joc de pedra, paper, tisora o projectem el nostre nom.

Taller Rubimpíades a Cicle Mitjà

A l’espai Núria Picas treballem diversos jocs i activitats. En aquest sentit coneixem diferents jocs autòctons i tradicionals, a més de jocs cooperatius i jocs olímpics

L’objectiu és treballar els jocs que es realitzen a les Rubimpíades, les quals són un punt de trobada per tot l’alumnat de tercer de Primària de les escoles de Rubí. La finalitat és que els nens i nenes participants es relacionin entre ells en una jornada de convivència. Els principals objectius d’aquest taller són:

  • Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques.
  • Participar del joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.
  • Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.

Creacions amb volum a l’espai Frida Khalo

En aquest taller els i les alumnes elaboren  diferents projectes  en volum. Coneixen diferents tècniques i  possibilitats dels materials per a la creació tridimensional.

En la creació de diorames i màquines els nens i les nenes desenvolupen la capacitat de representació de l’imaginari manipulant i trobant solucions diverses per aconseguir un objectiu projectat.

L’elaboració de jocs és una proposta atractiva, lúdica i creativa. Els grups dissenyen el seu prototip  i el construeixen per finalment utilitzar-lo a l’escola, per tant en tot moment és un treball real amb una finalitat per la comunitat.

La darrera proposta és una activitat d’iniciació a la  perspectiva a través de la  representació d’una construcció en tres dimensions.

Lego WEDO

En el taller de robòtica els alumnes realitzen tasques relacionades amb la resolució de problemes de la vida real o reflecteixen experiències de vida, mitjançant la utilització del material i del programa Lego​. Els alumnes ​construeixen i programen els seus robots, seguint les instruccions que Lego els dóna, i els programen a través de blocs de programació perquè realitzin funcions concretes. Els robots poden detectar moviment, moure’s, fer sorolls o canviar de color durant el temps pel què se’ls hagi programat. Els nens experimenten amb totes aquestes funcions, o les alteren, i creen els seus propis robots.

Aquesta activitat es fa en ​Anglès i els alumnes es distribueixen en petits grups de treball mixtes, a on han de ​compartir, organitzar-se i comunicar-se​ eficientment.

Pensa, Ordena, Crea

Al taller de la ​l’escriptora Joana Raspall s’endinsa a l’alumnat al ​món lingüístic a través de les ​paraules ​(trobar el lloc posicional de les lletres-abecedari-, cercar paraules al diccionari, ordenar paraules​), dels diferents ​tipus d’oracions (​enunciatives, interrogatives, exclamatives i imperatives) i així ​ordenar frases i identificar ​tipus d’oració, joc ​embarbussaments (​llegir ràpid, aconseguir velocitat lectora i practicar la vocalització​).

Per finalitzar el taller fem un intercanvi de missatge a través d’una flor que s’obre en posar-la a l’aigua. Aquí unim la​ llengua​ (​missatge​) amb la​ ciència​ ​(absorció, difusió i solubilitat).

Saps quin polígon és?

Al taller de la matemàtica, informàtica i enginyera Margaret Hamilton es realitzen diferents propostes on l’objectiu comú és identificar polígons regulars i reconeixe’ls en l’entorn escolar o objectes quotidians a partir de reptes i materials com el Tangram. 

A través de la manipulació de polígons en 3D o endevinant quina forma té l’objecte s’identifica i es descriu verbalment usant el vocabulari específic. 

L’última sessió amb la construcció d’un polígon en 3D (amb escuradents i plastilina) es fa una una autoavaluació sobre els continguts apresos a les anteriors sessions (escriuen el nom del polígon, característiques, nombre de vèrtex, d’angles i de costats).

Som Científics i Científiques

A l’espai Heddy Lamarr (actriu, productora i inventora, responsable del sistema de codificació de transmissions utilitzat als GPS i enllaços WI-FI), es treballa el mètode científic a partir de diferents propostes d’experimentació

L’objectiu principal és plantejar-se interrogants i hipòtesis sobre els fets i fenòmens naturals. A les diferents propostes es treballen conceptes com la velocitat, el pes, la gravetat, la pressió de l’aire o la flotabilitat. 

A través de l’experimentació i l’observació, i sempre utilitzant de manera eficient els materials adequats, obtenen i recullen les dades de manera sistemàticaPer últim comuniquen els resultats de la recerca, en forma de conclusió, de manera oralgràfica i/o per escrit segons les necessitats de la proposta i de cada alumne/a.