Metodologia STEAM

L’STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) és un acrònim de diferents àrees d’estudi: la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, les Arts i les Matemàtiques. La metodologia STEAM integra la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques des d’una perspectiva que incorpora l’estètica, l’espectacularitat i un alt grau de creativitat.

És un nou model d’innovació pedagògica i metodològica que vol donar als alumnes l’oportunitat d’identificar problemes del món real que cal entendre des d’una base matemàtica i científica, per trobar solucions realistes i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge i així donar protagonisme a l’alumnat fomentant la creativitat, la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball cooperatiu i el pensament crític.

Es fomenten doncs l’assoliment d’aprenentatges adaptables per a la vida i pel desenvolupament personal.

Els programes STEAM han assolit un alt grau d’èxit en les escoles de tot el món alhora de millorar les habilitats acadèmiques i per a la vida amb resultats molt rellevants.