Menjador escolar

MENÚ DEL 2n TRIMESTRE

PROPOSTES PER A SOPARS

 

BLOG CAMPOS ESTELA

Coordinadors: Clara Peña i Sergi Custey i Equip de monitors/es.

Els coordinadors us informaran i us atendran en tot el que fa referència a l’ús del menjador.
El funcionament del servei comprèn l’espai del migdia no lectiu, i es realitzen torns per dinar i per altres activitats en funció del nombre d’alumnes.

El servei de menjador del centre té d’una normativa que està a disposició de pares, mares i alumnes. Tant si sou beneficiaris de beca com si no, heu de notificar obligatòriament l’absència en cas de no fer ús del servei de menjador. No notificar-ho comporta conseqüències d’organització i econòmiques, per tant, és indispensable que ho comuniqueu. Si no es comunica es prendran decisions al respecte.

El protocol a seguir en cas d’urgència o malaltia és el mateix que el preceptiu per a l’escola, així com el referent a l’autorització per administrar medicines. Cal notificar qualsevol tipus d’al·lèrgia alimentària o trastorn que hagi de ser tingut en compte.