Menjador escolar

El menjador del centre té unes normes específiques que estan a disposició dels pares i els alumnes. Tant si sou beneficiaris de beca com si no, heu de notificar obligatòriament l’absència en cas de no fer ús del servei de menjador. No notificar-ho comporta conseqüències d’organització i econòmiques, per tant, és indispensable que ho comuniqueu. Si no es comunica es prendran decisions al respecte.

El coordinador, Sergi Custey, us informarà i us atendrà en tot el que fa referència amb l’ús del menjador.
El funcionament del servei comprèn l’espai del migdia no lectiu, i es realitzen torns per dinar i per altres activitats en funció del nombre d’alumnes.

El protocol a seguir en cas d’urgència o malaltia és el mateix que el preceptiu per a l’escola, així com tot el referent a l’autorització per administrar medecines. Cal notificar qualsevol tipus d’al·lèrgia alimentària o trastorn que hagi de ser tingut en compte.