La metodologia de l’escola fomenta l’autonomia i la cooperació de l’alumnat i d’aquesta manera el treball per projectes és una eina molt present en el dia a dia.
Els projectes són propostes interdisciplinars i globalitzades que enllacen diversos aspectes i on els aprenentatges deriven de les seves inquituds i interessos, per una major motivació i un aprenentatge més significatiu. Proporciona estratègies als infants per a dissenyar, resoldre incògnites, investigar i prendre decisions, sent protagonistes del seu aprenentatge i fomentant l’equitat.