L’Equip Educatiu

Equip Directiu
 • Directora: Conxita Gimeno.
 • Cap d’estudis: Alícia Muñoz.
 • Secretari: Òscar Naranjo.
EQUIPS DE MESTRES
EDUCACIÓ INFANTIL

Coordinadora : Esther Catalán.

 • P3A: Eva Mesa
 • P3B: Àngela Ariño
 • P4A: Isabel Taus
 • P4B: Esther Catalán
 • P5A: Laura Borràs
 • P5B: Glòria Oñoro
 • Altres mestres de l’equip: Montse Ibáñez, Clàudia Campillo, Cristina Ramos, Montse Voltas i Alícia Muñoz.
 • Tècnica d’EI: Estela Vela.
 • Anglès: Laia Farrera.
 • Vetlladora: Jessica Rodríguez
CICLE INICIAL.

Coordinadora: Araceli Velàzquez.

 • 1rA: Carolina Gallego
 • 1rB: Lourdes Casanovas
 • 2nA: Inmaculada Velasco.
 • 2nB: Araceli Velázquez.
 • Ed. Física: Miguel Monzó
 • Anglès: Araceli Velázquez, Carolina Gallego i Laia Farrera
 • Religió: Montse Voltas
 • Altres mestres de l’equip: Mercè Fernández, Clàudia Campillo, Alícia Muñoz
 • Ed. Especial: Emma Escribano.
CICLE MITJÀ.

Coordinadora : Mercè Fernàndez

 • 3rA: Eva Guijarro
 • 3rB:  Mireia Contreras
 • 4rtA: Àlex Reverté
 • 4rtB: Mari Carmen Alarcón
 • Ed. Física: Miguel Monzó
 • Anglès: Àlex Reverté i Sandra Romero
 • Religió: Montse Voltas
 • Ed. Especial: Emma Escribano
 • Altres mestres de l’equip: Javi Jiménez, Clàudia Campillo, Mercè Fenández
CICLE SUPERIOR.

Coordinadora :Mireia Franquesa

 • 5èA: Cristina Márquez.
 • 5èB: Mireia Franquesa.
 • 6èA: Cristina Montoya
 • 6èB: Estefania Sánchez
 • 6èC: Xavi Gil
 • Ed. Física: Òscar Naranjo
 • Anglès: Sandra Romero i Javi Jiménez.
 • Música: Clàudia Campillo.
 • Religió: Montse Voltas
 • Altres mestres de l’equip: Mercè Fernández i Conxita Gimeno
 • Ed. Especial: Emma Escribano.
MENJADOR.

Coordinador: Clara Peña i Sergi Custey i Equip de monitors/es.

PERSONAL NO DOCENT DE SERVEIS AL CENTRE.
 • Conserge: Laura Abella
 • Administrativa: Susana Trujillo
PERSONAL EXTERN AL CENTRE.
 • Psicòleg EAP: Laura Medrano
 • CREDA: Anna Aguilera
 • Fisioterapeuta de l’EAP: Mercè García