Taller de música a Cicle Inicial

En aquest taller ens endinsem en el món rítmic. Aprenem a llegir, interpretar i reconèixer ritmes amb grafies convencionals i no convencionals. En aquest cas tenim de vegades el suport de les eines TAC. 

Un altre aspecte treballat és la audició activa (En un mercat persa, Ketelbey). Els nens i nenes han de reconèixer i relacionar diferents temes musicals de la música proposada amb un personatges per finalitzar ordenant una història descrita musicalment. Un dels principals objectius és desenvolupar la sensibilitat auditiva i la capacitat per escoltar música.

Espai Creatiu a Cicle Inicial

L’objectiu principal de l’espai Frida Kahlo és fomentar la creativitat i deixar que els nens i nenes facin volar la imaginació.

En aquest taller els alumnes elaboren  diferents creacions on treballen el color i la forma amb diferents tècniques. Aquestes activitats són engrescadores perquè no limiten l’esperit creatiu i el fet d’escollir materials i tècniques ajuda a prendre  decisions pròpies.

Un món de contes a l’espai Maryam Mirzakhani

En aquest taller volem fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector. Volem estimular la  curiositat i l’ entusiasme dels alumnes pel màgic món dels contes.

Per aconseguir-ho, els nens i les nenes poden participar de diferents propostes: confecció d’un petit conte, elaboració d’un còmic, resolució d’un joc de pistes per a trobar un conte amagat, observació i lectura lliure de contes adequats a la seva edat i al seu moment d’aprenentatge.

Aquestes activitats poden fer-se en petit grup, en parelles o de manera individual. Totes les sessions comencen amb l’audició d’un conte, explicat o llegit per la mestra en un entorn apropiat per afavorir la bona predisposició i acaben amb la valoració de la feina feta.

Taller d’instruments Orff de Cicle Inicial a l’espai Amy Winehouse

Acompanyem i creem música amb els instruments. També aprenem les seves característiques i les diferències del so de cadascun d’aquests instruments. Estem aprenent a llegir partitures amb grafies no convencionals alhora que treballem melodies i la seva creació i prenem consciència de les actituds necessàries per tocar en conjunt.

 

Taller Pre-Textos a l’espai Emmeline Pankhurts

Aquest taller es fonamenta  en una metodologia que ha estat desenvolupada per la professora de la  Universitat de Harvard Doris Sommer, i que vam tenir la sort de poder conèixer recentment en una de les poques sessions formatives que va oferir a Barcelona . 

El principal objectiu és afavorir la comprensió de qualsevol text per mitjà de la creació artística

El nostre taller fa la interpretació de diferents poemes del Bestiari de Pere Quart. Seguint l’estructura de la metodologia, la primera activitat és sempre la creació de la coberta del llibre a l’hora que es fa la lectura del poema. En acabar, tots expressem la nostra opinió i per grups decidim quines altres activitats farem.

El text es converteix en el motiu per improvisar i reinterpretar amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

Construccions, magnetisme i experiments a l’espai Valentina Tereshkova

Al taller “Som científics” de CI, observem, manipulem diferents materials i fem experiments. L’objectiu és introduir els nens/es en el món de la ciència, sempre en el marc referent de fomentar les vocacions STEAM.

Es presenten tres propostes: Construim una piràmide, magnètic container i experiment “la matèria reacciona”.

En la construcció d’un tetraedre s’utilitza diferents materials, núvols de sucre i palets. La creació de la piràmide permet al nen i a la nena  explorar l’espai i desenvolupar la seva creativitat de manera autònoma comprovant com es genera aquesta figura a través de la manipulació.

A la proposta “Magnètic container” s’ofereixen safates amb objectes de diferents materials. Amb l’ajut dels imants,  troben peces metàl.liques. En aquest racó els nens investiguen de manera autònoma les propietats d’aquest mineral traient conclusions pròpies.

A l’Experiment la proposta està guiada per l’ adult. La finalitat és observar la interacció entre els diferents estats de la matèria, sòlid, líquid i gas, alhora que fomentem la participació per tal d’obtenir els canvis d’estat.

Robotic’s Challenge

Espai dedicat a la matemàtica i física Ada Lovelace, primera programadora en la història dels ordinadors que col·labora amb Charles Babbage en el disseny de la primera màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials.

L’objectiu fonamental d’aquest taller multiproposta és adquirir les destreses i els coneixements per assolir diferents reptes per mitjà de la construcció i la programació bàsica. Per mitjà de les activitats proposades els i les alumnes aconsegueixen entendre el moviment continu per mitjà d’engranatges. Dissenyen i creen estructures per superar diferents reptes i entendre fonaments bàsics d’enginyeria, combinat amb la programació bàsica del Blue Bot Aquest fet els ajuda a fomentar el treball en grup, la presa de decisions i el pensament crític.

Escrivim de moltes maneres

L’objectiu principal d’aquest taller de Cicle Inicial, és desenvolupar la grafomotricitat dels alumnes per tal d’adquirir destreses i habilitats motores que facilitin l’escriptura. Durant aquest taller els infants realitzen, principalment, activitats que promouen la execució de diferents moviments amb les mans que requereixen destresa i precisió.

Aquestes activitats també milloren la coordinació ull – mà i representen un entrenament per a l’escriptura. Els nens i nenes poden escollir d’entre diferents activitats al llarg de les tres sessions del taller: composició artística de la tardor utilitzant formes geomètriques, capsetes de sal per practicar el traç de les lletres, activitats per consolidar la psicomotricitat fina amb paper, agulla i fil i plantilles amb diferents traços per resseguir.

 

Som Científics i Científiques

El taller “Som científics i científiques” de Cicle Inicial té com a finalitat apropar d’ una manera lúdica els infants al món de la ciència i al mètode científic mitjançant : l’ observació, prova, manipulació, descripció i explicació del que s’ ha observat i experimentat i extreure conclusions.

Espai del taller: Valentina Tereshkova, la primera dona que va anar a l’espai l’ any 1.963. Es presenta la vida de la Valentina amb un video (Pissarra Digital Interactiva).

Es preparen tres racons on els nens toquen, manipulen, proven, experimenten. Dos racons són autònoms: mesurem (balances, lupes, materials), bufem( guants de làtex, globus). Un racó està guiat per l’ adult (Pluja blava). S’ ha tingut en compte els estats de la matèria per escollir les activitats: sòlid, líquid, gas.

Els alumnes treballen i juguen en petits grups Als racons autònoms demanen ajut però al final ho aconsegueixen sols. En la última sessió expliquen i comuniquen oralment els tallers i quin és el que els ha agradat més i per què.

Let’s play in English

Aquest taller es realitza a l’espai dedicat a l’Emmeline Pankhurst una de les capdavanteres del sufragisme britànic.

El taller és en anglès. Està organitzat en tres espais diferenciats. Tots ells tenen un objectiu comú que és comprendre la informació necessària per dur a terme cada una de les activitats.

En el racó de jocs interactius, els nens i nenes han de donar resposta a les instruccions orals que reben. En el joc de taula han de representar el significat de diferents paraules escrites i amb reforç visual, utilitzant la mímica o el gest. Finalment en l’espai de construcció crear amb l’ajuda del Kappla una frase simple.