Experimentem amb llum

La llum, les ombres i les projeccions juguen un paper important en els nostres tallers STEAM.

Amb diferents activitats convidem  a l’alumnat a un ambient ric, que afavoreix situacions d’aprenentatge i de desenvolupament per mitjà de l’experimentació.

Esperem que gaudiu d’una petita mostra de diferents activitats que realitzem amb els alumnes de l’escola.

Espai Creatiu a Cicle Inicial

L’objectiu principal de l’espai Frida Kahlo és fomentar la creativitat i deixar que els nens i nenes facin volar la imaginació.

En aquest taller els alumnes elaboren  diferents creacions on treballen el color i la forma amb diferents tècniques. Aquestes activitats són engrescadores perquè no limiten l’esperit creatiu i el fet d’escollir materials i tècniques ajuda a prendre  decisions pròpies.

Taller d’instruments Orff de Cicle Inicial a l’espai Amy Winehouse

Acompanyem i creem música amb els instruments. També aprenem les seves característiques i les diferències del so de cadascun d’aquests instruments. Estem aprenent a llegir partitures amb grafies no convencionals alhora que treballem melodies i la seva creació i prenem consciència de les actituds necessàries per tocar en conjunt.

 

Taller Pre-Textos a l’espai Emmeline Pankhurts

Aquest taller es fonamenta  en una metodologia que ha estat desenvolupada per la professora de la  Universitat de Harvard Doris Sommer, i que vam tenir la sort de poder conèixer recentment en una de les poques sessions formatives que va oferir a Barcelona . 

El principal objectiu és afavorir la comprensió de qualsevol text per mitjà de la creació artística

El nostre taller fa la interpretació de diferents poemes del Bestiari de Pere Quart. Seguint l’estructura de la metodologia, la primera activitat és sempre la creació de la coberta del llibre a l’hora que es fa la lectura del poema. En acabar, tots expressem la nostra opinió i per grups decidim quines altres activitats farem.

El text es converteix en el motiu per improvisar i reinterpretar amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

Construccions, magnetisme i experiments a l’espai Valentina Tereshkova

Al taller “Som científics” de CI, observem, manipulem diferents materials i fem experiments. L’objectiu és introduir els nens/es en el món de la ciència, sempre en el marc referent de fomentar les vocacions STEAM.

Es presenten tres propostes: Construim una piràmide, magnètic container i experiment “la matèria reacciona”.

En la construcció d’un tetraedre s’utilitza diferents materials, núvols de sucre i palets. La creació de la piràmide permet al nen i a la nena  explorar l’espai i desenvolupar la seva creativitat de manera autònoma comprovant com es genera aquesta figura a través de la manipulació.

A la proposta “Magnètic container” s’ofereixen safates amb objectes de diferents materials. Amb l’ajut dels imants,  troben peces metàl.liques. En aquest racó els nens investiguen de manera autònoma les propietats d’aquest mineral traient conclusions pròpies.

A l’Experiment la proposta està guiada per l’ adult. La finalitat és observar la interacció entre els diferents estats de la matèria, sòlid, líquid i gas, alhora que fomentem la participació per tal d’obtenir els canvis d’estat.

Escrivim de moltes maneres

L’objectiu principal d’aquest taller de Cicle Inicial, és desenvolupar la grafomotricitat dels alumnes per tal d’adquirir destreses i habilitats motores que facilitin l’escriptura. Durant aquest taller els infants realitzen, principalment, activitats que promouen la execució de diferents moviments amb les mans que requereixen destresa i precisió.

Aquestes activitats també milloren la coordinació ull – mà i representen un entrenament per a l’escriptura. Els nens i nenes poden escollir d’entre diferents activitats al llarg de les tres sessions del taller: composició artística de la tardor utilitzant formes geomètriques, capsetes de sal per practicar el traç de les lletres, activitats per consolidar la psicomotricitat fina amb paper, agulla i fil i plantilles amb diferents traços per resseguir.

 

Som Científics i Científiques

El taller “Som científics i científiques” de Cicle Inicial té com a finalitat apropar d’ una manera lúdica els infants al món de la ciència i al mètode científic mitjançant : l’ observació, prova, manipulació, descripció i explicació del que s’ ha observat i experimentat i extreure conclusions.

Espai del taller: Valentina Tereshkova, la primera dona que va anar a l’espai l’ any 1.963. Es presenta la vida de la Valentina amb un video (Pissarra Digital Interactiva).

Es preparen tres racons on els nens toquen, manipulen, proven, experimenten. Dos racons són autònoms: mesurem (balances, lupes, materials), bufem( guants de làtex, globus). Un racó està guiat per l’ adult (Pluja blava). S’ ha tingut en compte els estats de la matèria per escollir les activitats: sòlid, líquid, gas.

Els alumnes treballen i juguen en petits grups Als racons autònoms demanen ajut però al final ho aconsegueixen sols. En la última sessió expliquen i comuniquen oralment els tallers i quin és el que els ha agradat més i per què.

Let’s play in English

Aquest taller es realitza a l’espai dedicat a l’Emmeline Pankhurst una de les capdavanteres del sufragisme britànic.

El taller és en anglès. Està organitzat en tres espais diferenciats. Tots ells tenen un objectiu comú que és comprendre la informació necessària per dur a terme cada una de les activitats.

En el racó de jocs interactius, els nens i nenes han de donar resposta a les instruccions orals que reben. En el joc de taula han de representar el significat de diferents paraules escrites i amb reforç visual, utilitzant la mímica o el gest. Finalment en l’espai de construcció crear amb l’ajuda del Kappla una frase simple.

 

Juguem amb les matemàtiques

En aquest taller pretenem aprendre conceptes matemàtics com són l’ordenació numèrica i la desena, mitjançant el disseny i la confecció de jocs. En la primera sessió presentem la dona icona del nostre taller: la Maryam Mirzakhani. Matemàtica iraní guanyadora del premi Fields. En totes les activitats els alumnes planifiquen la seva feina i usen material de reciclatge. La primera proposta és el disseny i construcció d’un tub numèric amb la numeració de l’1 al 10. La segona és l’elaboració de casetes de les desenes. Finalment hi ha una tercera opció complementaria de jocs de taula. En acabar la darrera sessió valorem la feina feta.

Espai Creatiu

L’objectiu del taller Frida Kahlo és fomentar la creativitat i experimentar en la transformació dels materials.

En aquest taller, a Cicle Inicial, hi ha diferents propostes com l’experimentació amb pasta de sal i amb planxes de guix, aquestes activitats aporten a l’infant noves experiències sensorials explorant amb la transformació dels ingredients en una massa. Els alumnes treballen en equip pesant els ingredients, barrejant i pastant-la massa, posteriorment realitzen individualment els seus treballs. Aquestes propostes fomenten la creativitat, ja que al ser un material no estructurat, l’infant pot crear lliurement les seves peces.