Robotic’s Challenge

Espai dedicat a la matemàtica i física Ada Lovelace, primera programadora en la història dels ordinadors que col·labora amb Charles Babbage en el disseny de la primera màquina analítica capaç de resoldre equacions diferencials.

L’objectiu fonamental d’aquest taller multiproposta és adquirir les destreses i els coneixements per assolir diferents reptes per mitjà de la construcció i la programació bàsica. Per mitjà de les activitats proposades els i les alumnes aconsegueixen entendre el moviment continu per mitjà d’engranatges. Dissenyen i creen estructures per superar diferents reptes i entendre fonaments bàsics d’enginyeria, combinat amb la programació bàsica del Blue Bot Aquest fet els ajuda a fomentar el treball en grup, la presa de decisions i el pensament crític.