Tallers artístics

Són activitats dissenyades per potenciar l’expressió artística i els descobriments plàstics amb la interrelació de companys d’un mateix cicle. Tenint en compte el currículum i les competències, a més de fer un increment de l’ús  de les diferents llengües. També es realitza un increment en música a EP. A banda dels tutors/es, s’afegeixen dos professors/es més per cicle. Es reparteixen els nens i nenes de cada aula en quatre grups, un per cada professor/a, i s’ajunten un grup de cada classe del propi cicle, quedantgrups de 12 / 13 alumnes per mestre.

També s’inclouen activitats per potenciar l’ús de les noves tecnologies i mitjans de comunicació : un taller plàstic és amb ordinador a tots els cicles, i un altre, és la televisió escolar, a CS. Es fa especial incidència en  l’ús dels ordinadors com a mitjà d’expressió visual i plàstica.

En els tallers de Primària, es potencia l’ús de les llengües: dos es fan  en català, un en castellà i un altre en anglès.

 

TALLERS : Professorat que intervé
Educació  infantil
Cicle  Mitjà
Cicle Superior