Biblioteca escolar

L’escola  vetlla pel bon funcionament de la biblioteca del centre.

La biblioteca és un espai d’aprenentatge constant i un eix fonamental per adquirir l’hàbit lector.

L’escola manté any a any el projecte d’organització del fons bibliogràfic, potenciant la col·laboració de pares i mares. Continuem potenciant l’ús i l’assistència de l’alumnat a la Biblioteca en horari lectiu. A més, hi ha un grup de nens i nenes voluntaris de sisè que ajuden al préstec o a les tasques de biblioteca a les hores del pati i a l’estona de migdia, amb la supervisió d’un adult.

La biblioteca de la nostra escola acull ocasionalment a l’alumnat amb l’objectiu d’ajudar-los en la recerca d’informació desenvolupant habilitats d’usuaris  de biblioteca. A més es porten a terme altres activitats de motivació a la lectura i activitats de caire cultural en general.

Pel que fa a la dinamització de l’espai biblioteca, es  gestionarà: carnet de biblioteca, servei de préstec, conta contes –pares, avis, d’altres-, relació amb la biblioteca pública, pla lector, participació en activitats que ajudin a l’impuls a la lectura,….