Projecte d’escola verda

Iniciar el projecte d’Escola Verda comporta preguntar-se què entenem per educar per a la sostenibilitat i quin és el punt de partida del nostre centre. Per tant, el punt de partida d’aquest procés de canvi és la diagnosi o avaluació inicial, a través d’un procés participatiu, i tenint en compte els quatre contextos d’actuació del programa.

Conegut el punt de partida i definits els objectius que el centre s’ha marcat, caldrà definir i prioritzar les línies estratègiques que cal seguir pel que fa a l’ambientalització progressiva del projecte educatiu del centre. Aquestes línies estratègiques, que tenen en compte els quatre contextos d’actuació del programa, constitueixen el Pla d’educació per a la sostenibilitat (PES), que és el marc de referència que permetrà al centre, al llarg dels diferents cursos escolars, anar concretant les actuacions de millora que el centre es planteja realitzar.

La nostra escola, després d’uns anys, continuem amb aquest projecte tot potenciant els esmorzars saludables, mantenim el pla de consum de fruita a l’escola amb participació activa de les famílies, i la conscienciació, envers i  la comunitat educativa respecte el bon ús dels materials i la promoció d’un consum responsable per a contribuir a un món més sostenible.

si en voleu saber més informació consulteu la pàgina del departament