Centre formador de practicants

El centre  Pràctiques 1 seguint amb la seva tradició acollirà aprenents de mestre fent un seguiment de la seva pràctica escolar, incidint en els diferents processos d’aprenentatge.

L’escola continua formant part de la nova remodelació del Pràcticum  de Magisteri – Pràctiques en Alternança/Dual.

Aquest curs 2019/20 acollirem alumnat de DUAL:

– 3 estudiants de 3r grau d’educació primària.

– Un alumne de 4t grau (menció Ed. Física).

– Un alumne de 4t grau (menció Generalista).

A més a més d’acollir aprenents d’altres especialitats.

Aquest Projecte ha comportat un important nombre de reunions dels dirigents del Departament i Universitat amb el professorat que tutoritzarà les pràctiques i les Coordinadores del pràcticum dels centres de primària.