Xarxa de Competències Bàsiques Territorials

La Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB) està formada per un equip de docents d’educació infantil i primària, i d’educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

La nostra escola és el segon curs que està adherida a aquesta xarxa d’escoles innovadores que volen treballar per projectes i d’una manera globalitzada.