Centre formador de practicants

El centre  Pràctiques 1 seguint amb la seva tradició acollirà aprenents de mestre fent un seguiment de la seva pràctica escolar, incidint en els diferents processos d’aprenentatge.

L’escola continua formant part de la nova remodelació del Pràcticum  de Magisteri – Pràctiques en Alternança/Dual.

Aquest curs 2020/21 acollirem:

  • 3 aprenents de DUAL de tercer curs.

Aquest Projecte ha comportat un important nombre de reunions dels dirigents del Departament i Universitat amb el professorat que tutoritzarà les pràctiques i les Coordinadores del pràcticum dels centres de primària.

 

 

 

 

A part dels aprenents de Dual, l’escola també agafa aprenents d’altres especialitats;

  • 2 aprenents de Doble Grau Primària-CAFE.
  • 5 aprenents de Grau de mestre – Educació Infantil.