Equip humà

Enguany, per al curs 2020-2021, l’equip de mestres que treballem a l’escola Pràctiques I som els següents:
TUTORIES
NIVELL GRUP A
P – 3 Mònica G. C.
P – 4 Esther G. T.
P 5 Sílvia R. F.
1r Mª Pilar M. B
2n Marta M.
3r Abigail S. B.
4t Josep M. F.
Joan N. G.
Maribel L
ESPECIALISTES
Llengua Anglesa  Vanesa S. M.

Montse O. C.

Ed. Musical  Emili Ll. F.
Ed. Física   Eva D. P.
Ed. Especial  Marta R. R
Fisioterapèuta  Rosana Ll.
Religió   Anna M. N.
EQUIP DE COORDINACIÓ
Coordinadora d’ Ed. Infantil Esther G. T.
Coordinadora de Cicle Inicial  Pilar M. B.
Coordinador de Cicle Mitjà Josep M. F.
Coordinadora de Cicle Superior  Vanesa S. M.
Coordinadora Riscos Laborals  Vanesa S. M.
Coordinador TAC  Joan N. G.
Coordinadora LIC   Pilar M. B.
Coordinadora Biblioteca  Pilar M. B.
Responsable web del centre  Joan N. G.
EQUIP DIRECTIU
Director  Emili Ll. F.
Cap d’estudis  Elena Ll. B.
Secretari Sílvia R. F.
PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA
TEI (Tècnic especialista en educació infantil)  Mònica Q. A.
AEE (Auxiliar d’educació especial)  Eva E.
AEE (Auxiliar d’educació especial)  Mar R.
TIS (Tècnic en inserció social)
Laia B.

 

 CONSERGERIA I ADMINISTRACIÓ
Administratiu  Joan Carles D. S
Consergeria  Marc D. C.
 AMPA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Secretària AMPA / Coordinació Extraescolars TARDA  Susanna B. V.
Menjador / Coordinació Extraescolars MIGDIA  Susanna B. V.
EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP)
Psicopedagoga  Elisa C.
Logopeda CREDA
Treballadora Social Montse P. Ll.