Relació familia/escola

Per poder avançar, és indispensable que família i escola caminem plegades cap a un mateix objectiu, amb plena confiança mútua i sense perdre de vista que al centre de totes les nostres actuacions hi ha d’haver els nens i les nenes, veritables protagonistes d’una tasca educativa comuna.

En aquest apartat, s’especifiquen algunes de les activitats que duen a terme els pares, per tal que l’escola funcioni adequadament.