Prevenció del Bullying

Té l’objectiu de millorar el clima social i el benestar de tots els agents implicats, en concret, millorar les competències emocionals i la resolució assertiva de conflictes en l’alumnat.

En algunes de les sessions setmanals de tutoria d’aula s’aniran utilitzant unes eines interactives que ajuden a l’empatia i, creen situacions a resoldre des d’una vessant de col·laboració i mediació, i que permeten establir diàleg a l’aula.

El projecte es duu a terme a les aules de 4t, 5è i 6è, de manera graduada i més intensiva segons l’edat de l’alumnat.