Eix Transversal “Conèixer Lleida”

Seguint en la línia del passat curs escolar, cada aula dedicarà el temps de projecte de centre a treballar diferents aspectes que ens permetin conèixer i cuidar LA NOSTRA CIUTAT. Es farà una proposta general a cada classe, perquè siguin els mateixos alumnes que “ personalitzin” el que volen saber, intentant abastir el currículum del curs. Un cop acabat s’agruparà els diferents projectes per aconseguir una idea global: a través d’exposicions orals intercicles, murals, bloc…

L’objectiu final és que, en acabar l’escolaritat, l’alumnat tinguin una idea bastant aproximada de la ciutat on viu des de tots els aspectes: físics, naturals, demogràfics, artístics. Es va treballant des de totes les àrees: matemàtiques, socials, naturals, llengües, Educació física, artística, …, i, finalment, es confecciona un Projecte que es presenta en un dossier i, a CS es presenta en forma digital a finals de curs.

Clique al següent per anar al projecte Lleida dels alumnes de 4t del curs passat. Clica aquí.