Projecte Interdisciplinari

A l’escola, generalment, organitzem els continguts en àrees i distribuïm el treball d’aquestes àrees en un horari. Aquest fet provoca que treballem les matèries de manera aïllada i que fragmentem l’aprenentatge. Una manera d’eliminar les barreres entre les disciplines és el treball interdisciplinari. Aquest tipus de treball comporta un canvi metodològic i organitzatiu que trenca les barreres entre la teoria i la pràctica, i permet treballar una temàtica englobant les diferents disciplines.

És per aquesta raó que en cada curs escolar treballem un projecte interdisciplinar diferent. La seva temàtica neix de les necessitats dels alumnes i durant el curs docents i alumnat van treballant el tema des dels diferents àmbits. Cal destacar també, el desig manifest que l’alumnat participi no només com a subjecte passiu en les activitats proposades, sinó que adopti un paper actiu en l’elaboració dels diferents recursos i materials pedagògics que aquesta metodologia comporta. D’aquesta manera, a més de consolidar el sentit del treball en equip, es vol aconseguir que els alumnes, alhora que, com a investigadors i creadors experimentin i aprofundeixin en les seves diferents habilitats, participin de manera emprenedora en el seu propi aprenentatge.