Fem teatre

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives. És important i necessari ensenyar els nens i nenes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta el teatre. Així doncs, el teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, auto criticar-se, enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

D’altra banda, mitjançant la dramatització, l’expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar els nens i nenes a progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars. Fer teatre és treballar en equip, un valor molt important en la societat actual.

Els nens aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú. Teatre –jouercom diuen els francesos–vol dir ‘joc’. Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables. Totes aquestes qualitats són innates als més petits i, amb el teatre, el que intentem és potenciar aquesta característica infantil. Es tracta, doncs, de conservar aquest joc, aquesta manera de treballar.