Projecte de lectura

El Departament d’Ensenyament té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Aquesta pàgina dóna accés a l’estratègia del  Departament de L’Impuls de la Lectura i altres actuacions  relacionades que organitza i/o col·labora, a fi de proporcionar orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, per ajudar els centres a incorporar estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.