Postals de Nadal

A la nostra escola ens agrada que les famílies participin de les activitats que es fan al nostre centre. Des de fa uns quants anys, duem a terme el taller de postals de Nadal família-escola.

Els pares dels alumnes venen una tarda i ajuden als seus fills i a la resta dels alumnes a dissenyar la seva postal de Nadal.

Què pretenem amb aquesta activitat?

  • Implicar les famílies en les activitats que es duen a terme al centre.
  • Valorar la feina que fa l’equip docent de l’escola.
  • Col·laborar en les rutines i hàbits, per tal de seguir una mateixa línia tant d’escola com de família.
  • Comunicació i suport emocional bidireccional. Família-escola, escola-família.

Tallers interdisciplinars cicle mitjà

 

Tallers interdisciplinars infantil