Apadrinament Lector

La lectura és un dels aprenentatges més apassionants de tota l’escolaritat, és la base del nostre sistema educatiu, el que ens permet accedir a tot el coneixement que ens envolta.

Els alumnes de cicle inicial són els autèntics protagonistes de l’assoliment d’aquest procés d’ensenyament-aprenentatge que es continua perfeccionant al llarg de la vida escolar.

 

Amb l’objectiu de millorar el nivell lector, la nostra escola duu a terme, entre altres activitats, l’apadrinament lector.

Els alumnes que hi participen són els de 1r i 6è.

La finalitat d’aquest projecte és:

– Treballar regularment la lectura

– Motivar els alumnes petits en l’hàbit de la lectura.

– Fomentar la convivència.

– Educar en la responsabilitat i el compromís.

– Treballar la cooperació entre alumnes de diferents cicles.

– Treballar diferents estratègies de lectura.

– Ampliar els espais de comunicació oral entre els infants en la llengua vehicular de l’escola.

 Una hora a la setmana els nens de 6è van a a buscar el seu “Fillol/a” de 1r i treballen conjuntament la lectura cooperativa.