Càlcul Mental “Quinzet”

Consisteix en una metodologia del tractament del càlcul global a partir de la proposta sistemàtica de sèries de col·leccions de càlcul mental i d’unes proves diagnòstic que permeten avaluar el procés d’aprenentatge i maduració de l’alumnat. Aquest curs s’iniciarà també en l’etapa d’Educació Infantil.

Cada curs escolar s’envien a la persona que dirigeix el “programa”, aliena al nostre centre, els resultats inicials i finals de les sèries que es passen a cadascun dels cursos, i ens reenvia una estadística amb les millores o davallades obtinguts, d’acord al nostre propi centre i la seva evolució. Fins ara, anem millorant. Per tant, valorem positivament l’esforç que es realitza, i mantenim el projecte actiu.