Projectes per a tots. School Equity Best Practice.

El Departament d’educació a través de la Inspecció d’Educació, ha impulsat un projecte Erasmus+ transnacional per capacitar les escoles per poder avaluar l’equitat. L’escola i participa amb l’experiència del Projecte educatiu “Projectes per a tots”.

Organitzem l’equip docent amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament del nostre Projecte Educatiu. Amb aquesta organització potenciem l’atenció a la diversitat, fent optimització dels recursos humans per donar resposta a les necessitats dels infants.
Prenem com a referència un dels Eixos del Marc d’Escola avançada on l’organització ha de ser una organització autònoma i oberta, capaç de l’autoreflexió i d’actualitzar-se. Una organització oberta a aliances amb les famílies i la comunitat, capacitada per formar-se i autoavaluar-se i amb estructures flexibles.

Jornada de portes obertes 19.03.19.

Preinscripció i matrícula

En aquest apartat hi trobareu recomanacions i informació sobre el procediment que cal seguir i la documentació que cal aportar per fer la preinscripció i matrícula dels alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

Abans de matricular el vostre fill o filla en un centre, cal fer la preinscripció, és a dir, sol·licitar una plaça.

La preinscripció és necessària:

  • a l’inici del segon cicle d’educació infantil (3 anys);
  • a l’inici de l’educació secundària obligatòria (ESO);
  • el primer cop que el matriculeu al sistema educatiu català;
  • si canvieu el vostre fill o filla de centre;
  • a l’inici d’estudis postobligatoris: batxillerat, formació professional, etc.

Per ajudar-vos en la tria, els mateixos centres educatius organitzen jornades de portes obertes en què informen sobre el projecte educatiu del centre (PEC), el currículum que desenvolupen, els programes en què participen i els serveis que ofereixen, entre d’altres aspectes. Sovint aquestes jornades inclouen una visita als espais i equipaments del centre acompanyats de membres de l’equip directiu, docents, membres de  l’AMPA i, fins i tot, alumnes disposats a aclarir dubtes i compartir els trets distintius del centre.

Informeu-vos de les dates de les jornades de portes obertes a cada centre.

En el moment de fer la preinscripció cal presentar la documentació necessària segons l’etapa on demaneu la plaça per al vostre fill o filla. Entre totes les persones que demaneu plaça en un mateix centre, es fa una llista ordenada segons uns criteris de prioritat, per saber quins alumnes obtenen plaça.

Trobareu tota la informació sobre el procés de preinscripció i matrícula segons l’etapa o els ensenyaments al web Estudiar a Catalunya – Preinscripció.

Projectes d’innovació.

ha estat reconeguda pel departament d’educació com a projecte d’innovació pedagògica de centres que promouen projectes per millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen i contribueixen a la millora del sistema educatiu.

Els objectius generals del projecte són:

– Canviar la mirada envers als infants i situar-los en el centre del procés d’ensenyament aprenentatge, generant altes expectatives per a tots els alumnes.
– Acceptar la diferència com una oportunitat que ens enriqueix.
– Avançar cap a una globalització de les àrees, i que l’alumne sigui protagonista dels seus aprenentatges, fomentant l’autonomia.
– Generar espais de reflexió pedagògica en el claustre, alineant la pràctica docent amb els pilars del nostre PEC.
– Desplegar una avaluació competencial on es valori el progrés individual de cada infant, tenint en compte el punt de partida de cadascú, i valorant l’error com a oportunitat i font d’aprenentage i millora.

El Carnaval a Cicle Mitjà

Carnaval:

El dia 25 de febrer ha arribat el Carnestoltes a l’escola. I les consignes d’aquest rei tan simpàtic i poca-solta!! Són:

Dimarts 26: la roba del revés.

Dimecres 27: una sabata de cada.

Dijous 28: cap i ungles decorats. També és dijous gras, entrepà de truita i botifarra menjaràs!!

Divendres 1 de març: el gran dia ha arribat i les disfresses ens hem posat!!

Tota l’escola celebrem el Carnaval. Les disfresses estan relacionades amb els noms de les nostres aules: els animals en perill d’extinció.

Tercer som els pingüins!

Quart som els tucans!!!

FES CLIC AQUI PER VEURE LES FOTOS