Equip humà

Enguany, per al curs 2017-2018, l’equip de mestres que treballem a l’escola Pràctiques I som els següents:
TUTORIES
NIVELL GRUP A
P – 3
P – 4  
P – 5  
1r  
2n  
3r  
4t  
 
 
ESPECIALISTES
Suport   
Llengua Anglesa  
Ed. Musical  
Ed. Física   
Ed. Especial  
SIEI (USEE)  
Religió   
EQUIP DE COORDINACIÓ
Coordinadora d’ Ed. Infantil  
Coordinadora de Cicle Inicial  
Coordinadora de Cicle Mitjà  
Coordinadora de Cicle Superior  
Coordinador de Riscos Laborals  
Coordinadora TIC  
Coordinadora LIC  
Coordinadora Biblioteca  
Responsable web del centre  
EQUIP DIRECTIU
Director  
Cap d’estudis  
Secretària  
PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA
TEI (Tècnic especialista en educació infantil)  
Educadora (Educadora d’educació especial)  
AEE (Auxiliar d’educació especial)  
AEE (Auxiliar d’educació especial)  
AEE (Auxiliar d’educació especial)  
 CONSERGERIA I ADMINISTRACIÓ
Administrativa  
Consergeria  
 AMPA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Secretària AMPA / Coordinació Extraescolars TARDA  
Menjador / Coordinació Extraescolars MIGDIA  
EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP)
Psicopedagoga  
Logopeda CREDA  
Professional CREDV
Treballadora Social