Competències bàsiques 4t d’ESO 20-21


Informació per a les famílies: ➡ http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/avaluacions/avaluacio-quart-eso/avaluacio_quart_eso_2021/Informacio-families-A4S-2021.pdf
Informació per als alumnes: ➡ http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/avaluacions/avaluacio-quart-eso/avaluacio_quart_eso_2021/Informacio-alumnes-A4S-2021.pdf
És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i… Llegeix més»

El nostre petit TEATRE GREC al pati de l’Institut Vallbona d’Anoia

Els espais creatius son territoris que afavoreixen la llibertat per expressar-se i comunicar-se. El centres educatius necessiten espais especialitzats per les diferentes matèries, també inclou les activitats culturals. Ja a l’Antiga Grècia, els teatres estàven a l’aire lliure, en un començament de fusta i posteriorment els van… Llegeix més»