Departament de Ciències

El Departament de Ciències  està format per 8 professores i professors que imparteixen les matèries que es detallen a continuació:

Matèries Professorat curs 20_21
Tecnologia i Informàtica (TIC) David Berenguer i Toni Rentero
Matemàtiques Mireia Domínguez, Bibiana Sala i David Berenguer
Física i Química Susanna Farré i Xesca Vela
Biologia i Geologia Pilar Rodríguez i Empar García

Cap de Departament: Xesca Vela.

 

CONTINGUTS DE LES DIFERENTS MATÈRIES DEL DEPARTAMENT A L’ETAPA

 

CONTINGUTS DE LES MATÈRIES A L’ETAPA
➡Tecnologia
➡Matemàtiques
➡Física i Química
Biologia i Geologia