Serveis digitals

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge del nostre centre educatiu.

En aquesta pàgina es referencien altres serveis en línia que ofereix l’Institut:

Compra d’ordinadors portàtils

Actualment no hi ha un model predefinit d’ordinador per part del Departament d’Ensenyament ni tampoc estan subvencionats. Els models que el nostre centre aconsella així com les prestacions els trobareu al següent enllaç:

http://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/estudis/material-escolar-ordinador/

Normativa digital

Trobareu la normativa al punt 6 de les Normes d’Organització i Funcionament del centre