Membres AMPA

Curs 2019-2020

President Albert Señor
Secretària Àngels Uri
Tresorera Mònica Serrano
Vocals Meritxell Baqué

Núria Valls

Rosa Poch

Mª Prado Aranda

Montse Aranda

Laura Lacruz