Activitats extraescolars 16/17

Com ja sabeu l’horari marc al nostre centre és de 8:00 a 14:30h . És per això que romandran les tardes lliures per a l’alumnat per a poder fer els deures a casa, estudiar, activitats extra escolars municipals…

L’AMPA de l’institut en col·laboració amb la direcció, us presenta una proposta d’activitats extra escolars per a poder realitzar al centre i a les instal·lacions esportives del municipi per si és del vostre interès:

14:30 – 15:30h DINAR (AMB MONITORATGE).
  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
 

15:30 – 16:30h

 

 

Teatre

(centre)

 

Esport2

(POLIESPORTIU)

 

Estudi assistit1

(biblioteca)

 

Esport

(POLIESPORTIU)

 

16:30 – 17:30h

 

Teatre

(centre)

 

Esport

(POLIESPORTIU)

 

Estudi assistit

(biblioteca)

 

Esport

(POLIESPORTIU)

L’activitat estudi assistit es farà a l’ajuntament i servirà per a reforçar aspectes en els que l’alumnat estigui més fluix i també es podrà aprofitar per a fer deures i estudiar. Seran grups reduïts.

  1. L’esport serà de la modalitat POLIESPORTIU (tastet d’esports). A primer i segon hi haurà la possibilitat de competir amb altres instituts de la comarca els caps de setmana.

Aspectes a tenir en compte:

  • La tria de les activitats extra escolars s’haurà de fer per blocs (dies) segons les combinacions que figuren a la graella.
  • Les famílies podreu escollir tants blocs (dies) com vulgueu.
  • El dinar anirà a càrrec de cada família (sistema carmanyola). Al menjador hi haurà un monitor/a que vetllarà pel bon comportament de l’alumnat que es quedi a dinar.
  • Només tindrà dret al menjador l’alumnat que es quedi després a les extraescolars.
  • El pagament de les activitats de Teatre i Poliesportiu es farà a través del nº de compte de l’AMPA (ES39 2013 0215 91 0200537366) i serà trimestral (s’hauran d’abonar 3 quotes en total: començaments d’octubre, gener i abril).

Les quotes són les següents:

  • 33 € cada quota si es tria 1 dia a la setmana (30€ socis de l’AMPA).
  • 66 € cada quota si es trien 2 dies a la setmana (63€ socis de l’AMPA).
  • 99€ cada quota si es trien 3 dies a la setmana (96€ socis de l’AMPA).

– Caldrà un mínim de 10 alumnes per a que es tiri endavant l’extraescolar.

– El pagament de l’activitat d’Estudi assistit es farà a través de l’ajuntament i la quota és d’  aproximadament 15€ al mes.

– Data màxima de retorn de la butlleta d’inscripció: divendres 16 de setembre.

Com? a la secretaria del centre.

– Per a qualsevol dubte podeu dirigir un correu a l’AMPA: ampasesvallbona@gmail.com

– Totes les activitats s’iniciaran la setmana del 3 d’octubre.

Junta de l’AMPA i la direcció.

Vallbona d’Anoia,  juny de 2016