Professorat GEP

El professorat impulsor del GEP rebrà la formació durant dos cursos per tal d’introduir l’aprenentatge d’una matèria en anglès, seguint la metodologia AICLE (CLIL)

Professorat i matèries participants al GEP de 1r any

Matèria Professorat Nivells participants
Biologia i Geologia Empar Garcia

Pilar Rodríguez

1r ESO

3r i 4t d’ESO

Educació Física Jordi Solé 2n i 3r d’ESO
Tecnologia Maria Llopart 3r i 4t d’ESO

Professorat i matèries participants al GEP de 2n any

Matèria Professorat Nivells participants
Biologia i Geologia Empar Garcia

Pilar Rodríguez

1r ESO

3r i 4t d’ESO

Matemàtiques Maria Llopart 1r d’ESO
Tecnologia Maria Llopart 3r i 4t d’ESO