Mediació

SERVEI  DE  MEDIACIÓ  

La millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.