Mediació

SERVEI  DE  MEDIACIÓ 

La millora en el clima del centre incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

Al final de cada dia des de fa dos cursos hi ha un espai d’una hora per mediar situacions que ho requereixin.