Estudis

A l’espai d’oferta formativa, incloem la informació específica per a cadascuna de les etapes o cicles educatius que ofereix el centre.

  • llibres de text i lectures obligatòries
  • matèries optatives
  • treball de síntesi
  • projecte de recerca
  • servei comunitari
  • viatge d’estudis
  • projectes de mobilitat