Projecte de llibre verd

El Projecte de Llibre Verd és un projecte de sostenibilitat ambiental en què es comparteixen llibres de lectura que són del centre i es deixen en servei de préstec.Imatge relacionada
A més de ser un estalvi per a les famílies, també és un projecte de sostenibilitat ambiental que enforteix el nostre projecte d’Escola Verda.

Des del curs 2020-21, pel fet de ser Escola Verda, tots els alumnes formen part d’aquest projecte. Cada curs es presenten marcats en verd en el document ➡ Llibres de lectura que tenim penjat també a la nostra web.

IMPORTANT:

  • Els llibres romandran al centre i només s’enduran a casa quan s’hagin de llegir.
  • Si un alumne/a no retorna el llibre de lectura en el seu moment, l’haurà d’abonar íntegrament o tornar-ne un de nou.
  • Els llibres malmesos, perduts, etc. s’hauran de reparar o se n’haurà de fer reposició.

LLIBRES DE LECTURA | LA CLASSE DE 6é B DEL C.P. PARE MELCHOR