Projecte de llibre verd

El Projecte de Llibre Verd és un projecte de sostenibilitat ambiental en què es comparteixen llibres de lectura que són del centre i es deixen en servei de préstec.Imatge relacionada
A més de ser un estalvi per a les famílies, també és un projecte de sostenibilitat ambiental que enforteix el nostre projecte d’Escola Verda.

Les famílies poden adherir-se al projecte abonant una única quota de 6€ vàlida per a tota l’etapa. Per a fer-ho cal emplenar una fitxa d’adhesió al projecte i entregar-lo a la Secretaria del centre, juntament amb el pagament.

IMPORTANT:

  • Els llibres romandran al centre i només s’enduran a casa quan s’hagin de llegir.
  • Per tal de tenir un dipòsit de reposició per a llibres malmesos, perduts, etc. s’hauran d’abonar 6€ (vàlid per tota l’etapa d’ESO)
  • Si un alumne/a no retorna el llibre de lectura en el seu moment, l’haurà d’abonar íntegrament o tornar-ne un de nou.
  • Termini màxim per fer el pagament: primera quinzena de setembre

Fitxa adhesió al Projecte de llibre verd (descarregar)