Enquesta de les famílies

Benvolgudes famílies,

Per tal de continuar millorant el centre i fer-lo més proper a les famílies, us agraïm que empleneu aquesta enquesta, valorant el centre durant aquest curs 2016-2017. Recollirem les dades fins el 31 de maig.

Accés a l’enquesta de famílies (feu clic aquí)

Resultat de l’enquesta del curs 2016-2017

Nombre de respostes enregistrades: 45

PREGUNTA GLOBAL
1 La formació acadèmica que rep el vostre fill/a 7,8
2 La tasca que realitza el professorat 7,8
3 Les normes de funcionament i convivència del centre 8
4 L’ús d’ordinadors i llibres digitals 7,1
5 L’atenció que rebeu per part del tutor 8
6 L’atenció rebuda per part del professorat als fòrums de famílies 8,4
7 La comunicació entre les famílies i els professors 8
8 El tracte que rebeu de l’equip directiu 8,6
9 L’atenció que rebeu per part del personal administratiu i de serveis (conserges i administrativa) 9
10 Esteu satisfets amb els aprenentatges dels vostres fills? 7,8
11 Valoreu les sortides escolars 8,5
12 Valoreu els projectes del centre (Erasmus+) 7,3
13 En general, esteu satisfets amb el centre? 8,3

TOTAL

8,05