Equip docent

CURS 20-21

EQUIP DOCENT 1r ESO  

1r A 1r B
TUTORIA (1h/set) Àngels Sendra Anna Hervilla
LL. CATALANA (3h/set) Anna Hervilla
LL. CASTELLANA (3h/set) Eugenia Tárano
ANGLÈS (3h/set) Eva Miquel
C. SOCIALS (3h/set) Laura Lázaro
MATEMÀTIQUES (3h/set) Bibiana Sala
BG* (3h/set) Pilar Rodríguez
TECNOLOGIA* (2h/set) Toni Rentero
ED. FÍSICA (2h/set) Raquel Domínguez
EVP (2h/set) Àngels Sendra
MÚSICA (2h/set) Jorge Tarín

*matèries que desdoblen 1h

OPTATIVES

Religió Xavier Machacón
Cultura i valors ètics Àngels Sendra i Anna Hervilla
Francès Lledó Sebastià
Cultura Digital Àngels Sendra
Joc Dramàtic Xesca Vela

 

EQUIP DOCENT 2n ESO  

2n A 2n B
TUTORIA (1h/set) Roser Lacueva Lledó Sebastià
LL. CATALANA (3h/set) Roser Lacueva
LL. CASTELLANA (3h/set) Lledó Sebastià
ANGLÈS (4h/set) Carme Flores
C. SOCIALS (3h/set) Miquel Raich
MATEMÀTIQUES (4h/set) Bibiana Sala
FQ* (3h/set) Xesca Vela
TECNOLOGIA* (2h/set) Toni Rentero
ED. FÍSICA (2h/set) Irene Escala
EVP (2h/set) Àngels Sendra

* matèries que desdoblen 1 h       

OPTATIVES

Religió Xavier Machacón
Cultura i valors ètics Roser Lacueva i Lledó Sebastià
Francès Lledó Sebastià
Cultura clàssica (Katharsi) Xesca Vela
Cinema Àngels Sendra

 

EQUIP DOCENT 3r ESO

3r A 3r B
TUTORIA (1h/set) Susanna Farré Laura Lázaro
LL. CATALANA (3h/set) Anna Hervilla
LL. CASTELLANA (3h/set) Eugenia Tárano
ANGLÈS*1 (3h/set) Mònica Artigas
C. SOCIALS (3h/set) Laura Lázaro
MATEMÀTIQUES (4h/set)*2 Mireia Domínguez
FQ*2 (2h/set) Susanna Farré
BG*2 (2h/set) Empar García
TECNOLOGIA *1 (2h/set) David Berenguer
ED. FÍSICA (2h/set) Raquel Domínguez
MÚSICA (2h/set) Jorge Tarín

* Matèries que desdoblen 1 hora

OPTATIVES

Religió Xavier Machacón
Cultura i valors ètics Susanna Farré i Laura Lázaro
Francès Lledó Sebastià
Emprenedoria Laura Lázaro
LAIA (L’Art d’Inventar Andròmines) David Berenguer

 

EQUIP DOCENT 4t ESO

4t A 4t B
TUTORIA (1h/set) Miquel Raich Mònica Artigas
LL. CATALANA (3h/set) Roser Lacueva
LL. CASTELLANA (3h/set) Eugenia Tárano
ANGLÈS (4h/set) Carme Flores (acadèmic)  i Mònica Artigas (aplicat)
C. SOCIALS (3h/set) Miquel Raich
MATEMÀTIQUES (4h/set) Bibiana Sala ( grup acadèmic) i David Berenguer (aplicat)
ED. FÍSICA (2h/set) Irene Escala
RELIGIÓ (1h/set) Optativa
CVE Xavier Machacón
FÍSICA I QUÍMICA (OEC=3h/set) Susanna Farré
BIOLOGIA I GEOLOGIA (OEC=3h/set) Empar Garcia
TECNOLOGIA 1 (OEC=3h/set) Toni Rentero
 TECNOLOGIA 2 (OEC=3h/set) David Berenguer
ECONOMIA (OEC=3h/set) Miquel Raich
ARTS ESCÈNIQUES I DANSA (OEC=3h/set) Xesca Vela
EVP (OEC=3h/set) Àngels Sendra
TIC  (OEC=3h/set) Toni Rentero
MÚSICA (OEC=3h/set) Jorge Tarín